வானகம் & நம்ம வீட்டு காய்கறி இணைந்து வழங்கும் தற்சார்பு வாழ்வியல் சிறப்பு பயிற்சி ( 14.08.2022 )

By   06/08/2022

வானகம் & நம்ம வீட்டு காய்கறி இணைந்து வழங்கும் தற்சார்பு வாழ்வியல் சிறப்பு பயிற்சி

பயிற்சி நிரல்..
🌱 பல பயிர் சாகுபடியும் பண்ணை வடிவமைப்பும், (10.00-10.30)

🌱மண் வளத்தின் முக்கியதுவம். (10.30-11.00)

🌱விதைகளே பேராயுதம். (11.30-12.00)

🌱ஐந்து எளிய இயற்கை இடுபொருட்கள் (12.30-1.00)

🌱உணவு இடைவெளி (1.00-2.00)

🌱பண்ணை பார்வையிடல்(2.00-3.30)

🌱ஒன்றினைந்த எளிய குழு விவசாயமும், தற்சார்பு வாழ்வியலும். (3.30-4.00)

🌱விளைபொருட்கள் எளிய சந்தை படுத்தும் முறை. (4.00-4.30)

🌱இலவச மரபு விதை பகிர்வு(4.30-5.00)

நாள்: 14.08.22(ஞாயிறு)
நேரம் :9.30am-5.00pm

மதிய உணவு தேனீர் உட்பட

பயிற்சி நன்கொடை-550/-

இடம்:Inspace farm, 228, Tirupati Road, Tharatchi village, Uthukottai – 602026

திரு. ஆனந்த்.
(நம்ம வீட்டு காய்கறி)
முன்பதிவு செய்ய – +91 7395930080,9840840252

G-pay:7395930080