கோவையில் வானகம் நடத்தும் இயற்கைவழி வீட்டு தோட்ட பயிற்சி

By   20/07/2022

கோவையில் வானகம் நடத்தும் இயற்கைவழி வீட்டு தோட்ட பயிற்சி

==>மண் வளம் மேம்படுத்தல்

==>நிரந்தர வேளாண் பாத்திகள்

==>விதை தேர்வு & நேர்த்தி

==>பயிர் ஊக்கிகள் தயாரிப்பு & பயன்பாடு

==>பயிர் பாதுகாப்பு & பயிர் சுழற்சி

பயிற்சி இலவசம்

23.07.2022
சனிக்கிழமை

காலை 09:30 முதல் மதியம் 01:00 வரை

முன்பதிவு அவசியம்

7904440266

இடம்:
செஞ்சோலை பண்ணை,
கலங்கல் சாலை,
சூலூர்,
கோவை.

https://maps.app.goo.gl/9GeKqoa8iviNCCai8