சென்னையில் வானகம் & நம்ம வீட்டு காய்கறி இணைந்து நடத்தும் பல பயிர் சாகுபடி பயிற்சி ( 10.07.2022 )

By   01/07/2022

வானகம் & நம்ம வீட்டு காய்கறி இணைந்து வழங்கும் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் மற்றும் பல பயிர் சாகுபடி நேரடி பயிற்சி.

பயிற்சி நிரல்..
🌱திட்ட மிட்ட பண்ணை வடிவமைப்பு ஏற்படுத்தும் முறை. (10.00-10.30)

🌱மண் வளத்தின் முக்கிய துவம். (10.30-11.00)

🌱மரபு விதைகளின் முக்கிய துவம், மற்றும் விதை சேகரிப்பு முறைகள். (11.30-12.00)

🌱இயற்கை இடுபொருட்களின் செய்முறை மற்றும் அதன் முக்கிய துவம். (12.30-1.00)

🌱பல பயிர் சாகுபடி முறைகள். (1.00-1.30)

🌱உணவு இடைவெளி (1.30-2.00)

பண்ணை பார்வையிடல்(2.30-3.30)

🌱ஒன்றினைந்த எளிய குழு விவசாயமும், தற்சார்பு வாழ்வியலும். (3.30-4.00)

🌱விளைபொருட்கள் எளிய சந்தை படுத்தும் முறை. (4.00-4.30)

🌱இலவச மரபு விதை பகிர்வு(4.30-5.00)

நாள்: 10.07.22(ஞாயிறு)
நேரம் :9.30am-5.00pm

மதிய உணவு தேனீர் உட்பட

பயிற்சி நன்கொடை-600/-

இடம்:விருச்சம் இயற்கை பண்ணை
No.163/10a, புஷ்பகிரி 1ல் தெரு,
படப்பை, கஞ்சிபுரம் மாவட்டம்,
சென்னை 602301.

திரு. ஆனந்த்.
(நம்ம வீட்டு காய்கறி)
முன்பதிவு செய்ய – +91 7395930080,9840840252

G-pay:7395930080