சென்னை முகப்பேரில் வானகம் மற்றும் SKM இயற்கை தேன் பண்ணை இணைந்து நடத்தும் தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி ( 26.06.2022)

By   18/06/2022

சென்னை முகப்பேரில் வானகம் மற்றும் SKM இயற்கை தேன் பண்ணை இணைந்து நடத்தும் தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி ( 26.06.2022)

  1. விவசாயத்தில் தேனீக்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் நன்மைகள்
  2. மாடி தோட்டம், வீட்டு தோட்டத்தில் தேனீ வளர்ப்பது எப்படி ?
  3. தேனில் மதிப்புகூட்டுதல் எப்படி ?
  4. மகரந்தம் ( ம ) அரசகூழ் ( Royal jelly ) எடுப்பது போன்று பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.

நாள் 26/6/2022 ஞாயிற்றுகிழமை காலை 9.00 மணி முதல் 3 மணி வரை.

பயிற்சி பங்களிப்பு : 500/-
மதிய உணவு வழங்கப்படும்.

பயிற்றுநர் : தேன் பூச்சி செல்வகுமார்

ஒருங்கிணைப்பு : சிவகாமி

இடம் :
1140, 20வது தெரு, வெஸ்ட் எண்ட் காலனி, அண்ணா நகர் வெஸ்ட் எக்ஸ்டேன்ஷன், முகப்பேர்,சென்னை 50.

D.A.V boys higher secondary school

முன்பதிவு செய்ய : +91 83444-72966
+91 87544-40017