சென்னை முகப்பேரில் வானகம் மற்றும் SKM இயற்கை தேன் பண்ணை இணைந்து நடத்தும் தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி ( 23.04.2021 )

By   18/04/2022

சென்னையில் முகப்பேரில் வானகம் மற்றும் SKM இயற்கை தேன் பண்ணை இணைந்து நடத்தும் தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி ( 23.04.2021 )

1. விவசாயத்தில் தேனீக்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் நன்மைகள்
2. மாடி தோட்டம், வீட்டு தோட்டத்தில் தேனீ வளர்ப்பது எப்படி ?
3. தேனில் மதிப்புகூட்டுதல் எப்படி ?
4. மகரந்தம் ( ம ) அரசகூழ் ( Royal jelly ) எடுப்பது போன்று பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.

நாள் 23/4/2022 சனிக்கிழமை காலை 9.00 மணி முதல் 3 மணி வரை.

பயிற்சி பங்களிப்பு : 500/-

பயிற்றுநர் : செல்வகுமார்

ஒருங்கிணைப்பு  : சிவகாமி

இடம் :
1140, 20வது தெரு, வெஸ்ட் எண்ட் காலனி, அண்ணா நகர் வெஸ்ட் எக்ஸ்டேன்ஷன், முகப்பேர்,சென்னை 50.

D.A.V boys higher secondary school அருகில்

முன்பதிவு செய்ய : +91 83444-72966