கோவையில் வானகம் நடத்தும் இயற்கை வேளாண்மை & ஒருங்கிணைந்த பண்ணை வடிவமைப்பு பயிற்சி ( 31.10.2021 )

By   24/10/2021

கோவையில் வானகம் நடத்தும் இயற்கை வேளாண்மை & ஒருங்கிணைந்த பண்ணை வடிவமைப்பு பயிற்சி ( 31.10.2021 )

இடம் : செஞ்சோலை, கலங்கல் சாலை, சூலார், கோவை.

பயிற்றுநர் : வானகம் ரமேஷ்

பயிற்சி பங்களிப்பு : 500/-

முன்பதிவு செய்ய : 95666-65654 / 96008-73444