பௌர்ணமி குடும்ப கூடல் திருவிழா – 20.09.2021

By   17/09/2021

🌱வானகம் நிகழ்த்தும் 🌱⚪ *பௌர்ணமி குடும்ப கூடல் திருவிழா*

⚪இனி வரும் ஒவ்வொரு பௌர்ணமி இரவும் ஐயா நம்மாழ்வாரின் நெஞ்சுக்கு நெருக்கமானோர் வானகத்தில் ஒன்று கூடி நிலாச்சோறுடன் இசை , நாடகம் , மரபு விளையாட்டு , மரபு வேளாண் வரலாறு , கதையாடல் என நண்பர்கள் கூடி உரையாடுவோம் .துவக்க விழாவாக 20-09-2021 திங்கள் இரவு 6.00 ல் பெருங்கதையாடலாக “மரபு குடிகளின் வேளாண் வரலாறு” குறித்த கதையாடலை பகிர்ந்து ” *எழுத்தாளர் சோ.தர்மன்* ” அவர்கள் நிகழ்வை துவக்கி வைக்கிறார் .முழு நிலவொளியில் கூடி இசை , நாடகம் , மரபு விளையாட்டுகள் , கதையாடல் , வேளாண் வரலாறு என உரையாடி விளையாடி நிலவொளியில் நினைவோம் . குடும்பங்களோடு விருப்ப உணவெடுத்து வாருங்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் பகிர்ந்து உண்போம் … படர்ந்து உரையாடுவோம்…

முன் பதிவிற்கு : 9445879292 .