இயற்கை உயிராற்றல் வேளாண்மை (Bio Dynamic farming) ஒருநாள் அறிமுக பயிற்சி

By   26/01/2021

நம் வானகத்தில்

இயற்கை உயிராற்றல் வேளாண்மை (Bio Dynamic farming) ஒருநாள் அறிமுக பயிற்சி .
நாள் : 30-01-2021 (சனிக்கிழமை)

நேரம் : காலை 9.00 to 5.00

🔄 ஜெர்மானிய அறிஞர் திரு.ருடால்ப் ஸ்டெய்னர் ஏற்படுத்திக்கொடுத்த வழிமுறைகள் மூலம் எவ்வாறு பிரபஞ்ச சக்தியும் மண்ணில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் மறுபடியும் அதிக சக்திக்கான வளர்ச்சியை அடைகின்றன என்பதை நீண்ட ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இயற்கையின் ஐம்பூத ஆற்றல்களையும் ஊட்டமேற்றப்பட்ட உயிர் சக்தி நிறைந்த ஊட்டங்களை வேளாண்மையில் பயன்படுத்தும் நுட்பங்களின் முறைமையை உள்ளடக்கியதே இயற்கை உயிராற்றல் வேளாண்மை ஆகும் .

• உயிராற்றல் விவசாயத்தின் அடிப்படை யுக்திகள்

• கொம்பு சாண உரம் தயாரித்தல் மற்றும் பயன்பாடு

• சாண மூலிகை உரம் தயாரித்தல் மற்றும் பயன்பாடு

பயிற்றுனர் : ‘வானகம்’ மகேஷ் மெல்வின் ( உயிராற்றல் வேளாண்மை நிபுணர் )

பயிற்சி கட்டணம் : ₹ 1000/

( காலை மற்றும் மதிய உணவு தேநீர்

உள்பட )

முன்பதிவு அவசியம் : 8610457700 /
9445879292

இடம் : வானகம் , சுருமான்பட்டி , கடவூர் கரூர் மாவட்டம் .

பணம் செலுத்த வேண்டிய வங்கி விவரம் :
Nammalvar Ecological Foundation
A/C No : 137101000008277
IFSC Code : IOBA0001371
Bank : Indian Overseas Bank
Branch : Kadavoor branch, Karur (Dt), Tamilnadu