3 நாள் பயிற்சி – ஆகஸ்ட் 16-18 2019

By   10/08/2019

வானகத்தில் இயற்கை வழி வேளாண்மை களப்பயிற்சி
தேதி : 16,17,18 ஆகஸ்ட்
கட்டணம் ஏதுமில்லை
பயிற்சி, உணவு, தங்குமிடம் (உட்பட)

20 நபர்களுக்கு மட்டுமே
முன்பதிவுக்கு – 94458 79292

நன்றி